Koolituskogemus: The Power of Non Formal Education

01. April 2019

Veebruari keskel toimus Tallinnas rahvusvaheline koolitus The Power of Non Formal Education. Tegu on programmi Erasmus+: Euroopa Noored noorsootöötajate pädevuste arendamise täiendkoolitusega, mille fookuses on väärtused ja kutse-eetika töös noortega. Koolitusel... Loe edasi

NEET olukorras olevate noorte toetamine

20. March 2019

SA Archimedese noorteagentuur korraldab koolituse, mis aitab tundma õppida NEET-noort kui noorsootöö ühte sihtrühma ja mõtestada noorele pakutava tugisüsteemi olemust. Koolitusel osalejad omandavad suhtlemis- ja nõustamistehnikaid ning juhtumikorralduse protsessi, mis... Loe edasi

Noor osaleja – topis või trofee?!

20. March 2019

10. aprillist 9. maini viivad Lianne Teder (Tallinna Ülikool) ja Ave-Liis Kivest (SA Archimedes) läbi koolitust, mille käigus tutvustatakse noorte osaluse olemust ja vorme, kujundatakse osalejate valmisolekut uute osalusvõimaluste loomiseks... Loe edasi