Õpimeetodite andmebaasist leiad erinevad meetodid, mis sobivad:
 • tutvumiseks ja üksteise tundmaõppimiseks
 • erinevatesse teemadesse sissejuhatuse tegemiseks ning õppimislainele häälestumiseks
 • erinevate teemade käsitlemiseks õpiprotsessi raames
 • refleksiooniks ning eneseanalüüsiks
 • tagasisideks ja hindamiseks.
Samuti on sul alljärgneva filtri abil võimalik meetodeid otsida erinevate tunnuste alusel.

Kiri iseendale

“Kiri iseendale” on üks lihtsamaid ja enim kasutatud personaalse hindamise meetodeid. See on ka üks tõhusamaid neist. Meetodi “kiri iseendale” abiga võib saada programmi mõju kohta huvitavaid ja põhjalikke tulemusi. Kuna see on personaalne meetod, võib see aidata ka osalejal saada teadlikuks teatud progressist, mida ta on oma osaluse tulemusel teinud ja mida ta muidu... Loe edasi
 • Refleksioon
 • kuni
 • 45min

Päevik

Üks moodus, kuidas anda osalejatele võimalus läbitava protsessi üle mõtiskleda, on paluda neil pidada päevikut. Meeskond annab osalejatele märkmiku (päeviku), millesse nad saavad märkida kogemused igast oma päevast projektitegevuse jooksul. Kirjeldus: See meetod sobib hästi just projektide puhul, mis kestavad kauem kui mõned päevad. See võib olla hea meetod EVS-i projektide puhul, aitamaks vabatahtlikel mõtiskleda... Loe edasi
 • Refleksioon
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 30min

Fookusgrupid

Väga lihtsalt väljendades on fookusgrupp “grupp inimesi, kes on sarnaste omadustega ja räägivad neid ühendaval teemal”. Fookusgrupid on üheks tõhusaimaks kvalitatiivse ja interpersonaalse hindamise meetodiks. See, et nad on väikesed ja seal valitseb vaba õhkkond, võimaldab sügavat ja ausat hindamist. Kirjeldus: Fookusgrupi moodustavad rühm (noori) osalejaid ja vahendaja või moderaator. Fookusgrupis paneb osalejate vastastikune mõju... Loe edasi
 • Tagasiside ja hindamine
 • kuni
 • 30min

Elav märklaud

Üheks tõhusaks päeva hindamise viisiks on “elav märklaud”, mille puhul osalejatel palutakse liikuda ruumis ringi vastavalt nende seisukohale programmi kohta ette loetavate väidete või muude hinnatavate aspektide kohta. Kirjeldus: Selle tegevuse jaoks on vaja üsna suurt tühja ruumi. Keset ruumi on mingi ese (nt tool, paber, lill vms), mis on märklaua keskkohaks. Vahendaja loeb väited... Loe edasi
 • Tagasiside ja hindamine
 • inimest
 • 15+
 • kuni
 • 5min

Jõgi

Jõgi on väga mitmekülgne hindamismeetod. Seda võib kasutada programmi viimasel päeval, vahehindamiseks või igapäevaseks hindamiseks. See võimaldab osalejatel loominguliselt väljendada, kuidas nad näevad arenguid programmi jooksul. Kirjeldus: Osalejad jagatakse väikestesse rühmadesse (5 kuni 7 osalejat). Igale rühmale antakse suurele paberile joonistatud jõe kujutis. Jõe algus ja lõpp peaksid olema paberile märgitud. Iga rühm saab (eri... Loe edasi
 • Tagasiside ja hindamine
 • inimest
 • 15+
 • kuni
 • 45min

Paadid merel

Mitmekülgne hindamismeetod programmi viimasel päeval, vahehindamiseks või igapäevaseks hindamiseks. Kirjeldus: Valmistage ette suur joonistus, kus on meri ja kaks sadamat (üks üleval ja teine all). Meri kahe sadama vahel tähistab aega projekti kahe hetke vahel. Need võiks näiteks olla projekti algus ja lõpp, kuid valida võib ka mõne muu osa. Paluge osalejatel omale paadid kujundada... Loe edasi
 • Tagasiside ja hindamine
 • inimest
 • 15+
 • kuni
 • 1hmin

Nukud puul

Seda meetodit võib kasutada väiksemates või suuremates rühmades päevalõpu ülevaate ja ka lõppülevaate tegemiseks. Selle meetodi eeliseks on, et seda saab lihtsalt kohandada erinevate situatsioonide või vajaduste jaoks. Kirjeldus: Et kõik rühma liikmed sõna saaksid, tuleks seda harjutust teha väiksemates, kuni 6-liikmelistes gruppides. Kõigil rühma liikmetel palutakse väljendada oma hetketundeid ja/või oma rahulolu programmi või... Loe edasi
 • Tagasiside ja hindamine
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 15min

Termomeeter

“Rühmasisese temperatuuri kraadimise” meetod. Kirjeldus: Termomeetri võib joonistada pabertahvlile, misjärel osalejatel palutakse teha isiklik märk (oma nimi või initsiaalid) selle temperatuuri peale, mis kõige paremini näitab nende tunnet programmi mingi osa kohta või selle kohta, kuidas rühm neile tundub. Suure termomeetri võib kinnitada ka põrandale, paludes osalejail võtta “seisukoht” nende arvamusele vastava “temperatuuri” juures. Antud... Loe edasi
 • Õpimeetodid
 • inimest
 • 15+
 • kuni
 • 1min

Spidomeeter

Kuidas programmi tempo osalejatele tundub? Spidomeeter võimaldab osalejatel väljendada, kuidas tegevuse rütm neile tundub, ning seda saab kasutada pideva (igapäevase) hindamismeetodina. Kirjeldus: Joonistage spidomeeter pabertahvlile ja paluge igal osalejal teha sinna märge, mis tähistab tema arvamust programmi tempo kohta. Edasi näiteks laske kõigil osalejatel vaadata teiste osalejate arvamusi ning arutada need vajaduse korral koos läbi.... Loe edasi
 • Tagasiside ja hindamine
 • inimest
 • 100+
 • kuni
 • 5min

SMS

Hea kasutada päeva lõpetuseks tagasisideringiks või ka hoopis mingi kogemuse analüüsimise avapauguna, et tuleks välja osalejaile sellest kogemusest kõige olulisem. Kirjeldus: Osalejaile jagatakse ‘telefonid’ ja pastakad või nad võtavad välja oma pärismobiili. Paluda neil kirjutada sõnum (160 tähemärki) selles kohta, mis nende jaoks koolituspäevas kõige meeldejäävam, olulisem, äramärkimistväärivam oli. Tuleb mõelda välja ka, kellele SMS... Loe edasi
 • Tagasiside ja hindamine
 • inimest
 • 15+
 • kuni
 • 30min