Need meetodid toetavad õppija enesesse vaatamist ning õpikogemuse analüüsi.

Tulevikuvisiooni loomine

Tulevikuvisiooni loomine on harjutus, mis võimaldab osalejal mõelda ning kirja panna oma nägemus tulevikust. Harjutus koosneb erinevatest etappidest ning lõpeb mandala joonistamisega. Mandala (http://et.wikipedia.org/wiki/Mandala) on hinduismis terviku kehastus, mida kasutatakse ka mediteerimisel. Harjutuse kontekstis võimaldab ta anda oma nägemusele lisaks selle kirjapanemisele ka visuaalse pildi. Kirjeldus: Hea on luua mõnus, soe ja avatud õhkkond. Taustaks... Loe edasi
 • Refleksioon

Eneseanalüüsi kohvik

Osalejad saavad võimaluse analüüsida erinevaid ja sarnaseid õpikogemusi, mis on omandatud koolitusel või seminari. Analüüs sisaldab 4 „peatust“, kus asetseb paber, millel on kirjas küsimus. Osalejad töötavad 15 min ühe paberi juures, liikudes seejärel järgmise paberi juurde, kus asutakse täiendama eelneva grupi (gruppide) kirja pandud ideid. Esmalt loetakse eelnevalt kirja pandu ja seejärel lisatakse oma... Loe edasi
 • Refleksioon
 • kuni
 • 45min

Isiklik tegevusplaan (Personal Action Plan - PAP)

Isiklik tegevusplaan – lihtne viis, kuidas koostada täpne plaan tegevustest, mida soovite lähiajal ellu viia. Plaan annab võimaluse mõelda selgeks, mida soovite teha, kellele ja mida selleks vajate. Lisaks saate võimaluse panna paika, millal ja kuidas teete esimese sammu ning mis ajaks soovite tegevustega lõpule jõuda. Plaani tehes tõuseb tõenäosus, et viite ka plaanitud tegevused... Loe edasi
 • Refleksioon
 • inimest
 • 15+
 • kuni
 • 30min

Tikutopsi tagasiside

Tagasisideringis palutakse igaühel võtta kokku lõppev koolituspäev ning kõne ajaliseks piiranguks on nii kaua, kuni tikk käes põleb. Kui kõneleja on oma tiku kustutanud ning jutu lõpetanud, annab ta tikutopsi edasi järgmisele. Üldjuhul mõjub meetod sümboolse päeva lõpetamise rituaalina ning loob tagasisideringis hea atmosfääri. Lisaja: Jana Kukk
 • Refleksioon
 • inimest
 • 15+
 • kuni
 • 30min

Kaheliini tagasiside

Palu mängijatel moodustada kaks rivi seistes nägudega vastakuti (vahemaaks kahe rivi vahel väljasirutatud käte kaugus). Kaks rivi peaksid seisma vastakuti nii, et igal mängijal on vastas paariline. Eelnevalt on mängujuht kogunud eelnevate tegevuste (sh loengud, mängud, aktiivtegevused vm) käigus erinevaid väiteid, mis tunduvad õpikogemuse seisukohast olulised ja seonduksid kogu programmi eesmärkidega. Väidete arv peab vastama... Loe edasi
 • Refleksioon
 • inimest
 • 15+

Õhupallid

Igaüks saab kätte õhupalli, mille puhub täis ja seejärel kirjutab  õhupallilenime peale. Kõik grupiliikmed tõusevad püsti, tulevad kokku ruumi keskele. Kui koolitaja paneb muusika käima, visatakse pallid õhku ning neid lennutatakse neid kuni muusika mängib. Lennutatakse nii enda kui teiste palle. Kui muusika peatub, haarab igaüks  lähemaloleva palli. Tuleb leida inimene, kellele pall kuulub ning arutama... Loe edasi
 • Õpimeetodid
 • inimest
 • 100+

Minu uus mina

Ennast tutvustav harjutus, mis paneb kohe algusringis mõtlema muutuse üle endas teatud aja jooksul. Iga osaleja saab ühe paberi ja vildika. Kirjutab paberi allaserva oma nime. Asetab paberi enda näole ja joonistab käega katsudes ja paberit näo ees hoides oma näo kujutise. Seejärel saab iga osaleja tutvustada suures ringis oma “uut mina” (mis on muutunud... Loe edasi
 • Refleksioon
 • inimest
 • 15+
 • kuni
 • 15min