“Enesehindamise käsiraamat noorteühendustele”
on valminud Eesti Noorteühenduste Liidu projekti “Noorteühenduste kvaliteedikriteeriumite ja hindamismudeli väljatöötamine” raames 2008. aastal. Enesehindamise käsiraamat võimaldab lihtsamaid ja keerukamaid meetodeid kasutades organisatsiooni kuuluvatel noortel ise hinnata ja arendada oma organisatsiooni tugevusi. Käsiraamatust on kasu ka teistele MTÜdele, kes soovivad tõsta oma organisatsiooni kvaliteeti ja seda juhtida.

Enesehindamise käsiraamat NÜ-dele

JAGA