Siia oleme kokku koondanud erinevad noortevaldkonna õpikud ja käsiraamatud

Rahvusvaheliselt töötava noorsootöötaja kompetentsimudel

A Competence Model for Youth Workers to Work Internationally

Kogumik “Developing Digital Youth Work”

Noorsootöö võimalused noorte ettevõtlikkuse toetamisel

Noorsootöö kvaliteedi käsiraamat

Noorsootöö õpik

Kaasava noorsootöö käsiraamat

KOMA ehk Koolitaja Enesearengu Mapp

Käsiraamat “Noorte mõistmine”

Käsiraamat “Noortepassi avastades”

T-kit ehk training kit

Projektinõustamise käsiraamat

Käsiraamat “Noorsootööst ja noorte tööhõivest” 

Enesehindamise käsiraamat noorteühendustele

Käsiraamat noortegruppidega töötamiseks

“Kaasatus. Avatus. Sallivus”. Käsiraamat noortega töötavatele inimestele

Multikultuurse hariduse juhend

Inclusion A to Z

MEIS „Noorsootöötaja mitmekultuurilises keskkonnas“

MEIS „Noorsootöötaja kultuuridevahelises kommunikatsioonis“

Kõik on võimalik! Kokkuvõte Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programmi HUKK-AP kogemustest, tegevustest ja tulemustest

Programmi HUKK-AP kogumik inglise keeles

Programmi HUKK-AP kogumik vene keeles

John Bamber materjal „Noorsootöö ideid rakendatuna teoorias“ eesti keeles

John Bamber materjal „Noorsootöö ideid rakendatuna praktikas“ eesti keeles

John Bamber materjal „Noorsootöö ideid rakendatuna teoorias“ vene keeles

John Bamber materjal „Noorsootöö ideid rakendatuna praktikas“ vene keeles

JAGA