Mitteformaalse õppimise tulemused jäävad sageli varjatuks, sest puudub harjumus ja oskused õpitu tunnustamiseks. Noortepass on üks võimalus mitteformaalse õppimise tunnustamiseks ja õpitulemuste nähtavaks tegemiseks, seda ennekõike Erasmus+ programmi raames.

Noortepass (i.k. Youthpass) on samaaegselt nii õpikogemuse analüüsimise viis kui ka tunnistus, mis kinnitab projektis osalemist, kirjeldab projekti olemust ja teemasid, selgitab tunnistuse omaniku rolli ning tema õpitulemusi võtmepädevuste raamistikus. Mis veelgi olulisem, Noortepass õpetab noori projektitegijaid oma õpikogemust märkama, mõtestama ja teistelegi arusaadavalt kirjeldama.


Noortepassi saamine ja sellele eelneva analüüs on projektis osalejatele vabatahtlik. Projekti eestvedajad peavad Noortepassi olemust  hästi mõistma,  et osalejaid  tunnistuse saamise võimalusest informeerida ja neid analüüsiprotsessis toetada.

Loe Noortepassi kohta täpsemalt Euroopa Noored kodulehelt. Külasta ka Noortepassi kodulehte (inglise keeles).

Kasulikke viiteid õppimise hindamiseks ja analüüsi planeerimiseks leiate lisaks SALTO YOUTH lehelt.

 

JAGA