Programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ üldeesmärgiks oli  tõsta noorte valmidust tööturule sisenemiseks ja seal toimetulekuks tänu noorsootöö teenuste kõrgemale kvaliteedile.

Programmi partnerina vastutas SA Archimedes Noorteagentuur (SANA) noorsootöötajate ja koolitajate koolitamise ning noortevaldkonna õppematerjalide arendamise eest. Loe programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ kohta lähemalt Eesti Noorsootöö keskuse kodulehel.

Kokku toimus perioodil 2008-2013 ESF programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames 249 koolitustegevust, kus osales 6174 inimest. Tutvu lähemalt programmi kokkuvõttega “ESF koolitused 2008-2013“.

JAGA