Tutvu  2014. aastal projektis osalenud koolide  kogemustega:

Kostivere kool

Keila kool

Turba kool

Mustamäe Gümnaasium

 

Kostivere kool

Osalesime projektis seetõttu, et lapsed ei suuda aeg-ajalt tundides piisavalt keskenduda. Hooliva klassi projektis osalemisega soovisime saavutada seda, et lapsed arvestaksid üksteisega rohkem, teeksid omavahel koostööd ja tuleksid igapäevaelus paremini toime.

Koolituste ja laagrite järgselt panime kokku konkreetse tegevuskava, mismoodi edasi lähme ja kuhu tahame jõuda. Soovitan seda kindlasti teha ka teistel projektis osalejatel, kuna nii oli hea jälgida, kus maal oma tegevuste ja arenguga ollakse ning kui pikk tee veel käia on. Tegevused toimusid igal nädalal klassijuhataja tundides, kus kasutasime erinevaid mänge ja ülesandeid. Näiteks tegime koos süüa, mis õpetab teineteisega arvestamist, koostöö tegemist ja erinevate rollide täitmist: kes mis toiduaineid toob, kes katab laua, kes peseb nõud.

Projektis osalemise tulemusena on klass sügisel püstitatud eesmärgile lähemal, kuid mitte veel päris kohal. Oma mõju oli kindlasti vahepeal olnud talvevaheajal. Üldiselt tundub, et mida järjekindlam tegevus, seda parem. Paranenud on laste koostööoskused. Klassis tehakse meeskonnatööd kõigiga, ei valita enam seltskondi ega nuriseta. Ka ollakse üksteise suhtes tähelepanelikumad, hoolivamad ning omavahelises suhtluses on probleeme oluliselt vähem.

Projektist on juurde saanud kogu kool laiemalt. Õpetajad ei tea üldiselt noorsootöö võimalusi ning projekt oligi hea võimalus neid õppida. Läbi mängu õppimine on väga oluline ja meeldib ka lastele. Uusi oskusi saavad tugimeeskondade liikmed rakendada ka enda klassidega ning omakeskis toetame ka üksteist.

DSC_0341 DSC_0412 DSC_0653 DSC_0921

 

Keila kool

Meie koolist osales projektis kaks klassi, kellel oli üks klassijuhataja. Lapsed ei saanud omavahel hästi läbi, rivaalitseti ning õpetajatel oli teinekord neis klassides raske tunde läbi viia. Projektis osalemisega soovisime kahest klassist tekitada ühtse meeskonna, suurendada õpilaste vahel ühte
kuuluvustunnet ja saada rohkem teada õpilaste tugevatest külgedest.

Tugimeeskonna moodustamine oli lihtne ja kõik õpetajad tulid ideega heal meelel kaasa. Toimunud koolitustel ja õppekäikudel nägid õpetajad lapsi tavapärasest erinevas keskkonnas ning näevad nüüd lastes ka teisi külgi. On märgata, et laste hinded on paranenud. Samuti sissekanded e –päevikusse. Kui varasemalt oli seal laitusi tunduvalt rohkem kui kiitusi, on märgata, et nüüd on kiituste ja märkuste arv võrdne.

Projekti tulemusena on lapsed omaks võtnud sõna „hoolimine“ ja tuletavad seda üksteisele pidevalt meelde. Olen tähele pannud, et ka laste omavahelised suhted klassis on läinud paremaks. Rühmades on liikmete vahetus rahulik, enam ei protestita ning kõik osalevad meelsasti.

Samuti on märgata, et lapsed on muutunud palju abivalmimaks ning mitte ainult oma klassis vaid kogu koolis.  Oleme saanud positiivset tagasisidet ka õpetajatelt – on toimunud juba õnnestunud tunde. Meie puhul toimib see, kui teemegi kokkuleppeid ainetundide kaupa, mitte pikema perioodi peale.

DSC_0038 DSC_0045 DSC_0112

DSC_0057

Turba kool

Osalesime projektis, kuna tundus, et lastel on aeg-ajalt raskusi üksteise kuulamisega. Soovisime saavutada seda, et õpetajad saaksid tundi alustada õigel ajal ning ei oleks enam üksteisest ülerääkimist.

Ka meie koolis ei tekkinud tugimeeskonna kokkupanekuga mingeid raskusi ning kõik liikmed olid 100% motiveeritud. Laagris õpitud mängud ja ülesanded võtsid lapsed laagrist kooli kaasa ning korraldasid enda initsiatiivil ja iseseisvalt koolis Hoolivuse päeva. Kõigepealt toimus tund õpetajatele, kus räägiti hoolivusest ja sellest, kuidas üksteisest hoolida. Pärastlõunal toimusid väljas erinevad üritused kõigile. Idee meeldis kõigile nii väga, et koolis hakatakse samalaadset üritust korraldama igal aastal. On märgata, et ühisürituse korraldamine soodustab lastes vastutuse võtmist, aga ka delegeerimisoskusi. Samuti aitab see kaasa üksteise tunnustamisele ja märkamisele.

Pärast projektis osalemist ütlevad lapsed ise, et kuulavad teineteist rohkem ega karju enam üksteisest üle, kuna see ei anna midagi juurde. Hoitakse ka rohkem kokku ja arvestatakse teineteisega, kuna see annab rohkem tulemusi kui vaenutsemine.

CAM00118 CAM00175 DSC_0867 CAM00162

 

Mustamäe gümnaasium

Projektis osalev klass on selles mõttes eriline, et on komplekteeritud katsetega. Lastel õpiraskusi pole, nad on motiveeritud ning ka õpetajad millegi üle ei kurtnud. Mingeid suuremaid probleeme justkui ei olnudki, kuid panin tähele, et aetakse taga vaid edu ja kordaminekuid. Koostööd ja üksteise märkamist ega tunnustamist polnud, igaüks seisis pigem iseenda eest. Meie soov oli projektis osaleda, et kogu motivatsioon ja õpihimu jääks alles, kuid tuleks juurde lastevaheline koostöö ja hoolivus.

Koolituse järgselt saime selguse, kui palju algab ja sõltub tegelikult õpetajast. Ka õpetaja peab hoolima ja märkama, hoolivus peab olema vastastikune. Koolituste järgselt püüamegi ka õpetajatega rohkem lapsi märgata, tunnustada ja kiita ning proovime näidata üles hoolivust vähemalt korra päevas.

Projekti järgselt oleme märganud, et on toimunud muutus selles osas, kuidas lapsed mingi ülesande lahendamiseks rühmad moodustavad. Kui varem liituti pigem rühmadega, kus edu oli garanteeritud, siis nüüd näidatakse üles huvi ka teiste rühmade ja rühmadesse jagamise meetodite vastu.

Samuti oleme tähele pannud, et kui varem lapsed eriti omavahel ei suhelnud ja pärast koolipäeva lõppu läks igaüks oma teed, siis nüüd minnakse näiteks koolist koos koju või mängitakse koos endiste rivaalidega pärast koolitundide lõppu koos. On näha, et lapsed usaldavad rohkem ka õpetajat. Oma muredest tullakse rohkem rääkima ja Räägivad muredest rohkem. Kui keegi ütleb halvasti.

JAGA