Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014-2020. Erasmus+ ühendab Euroopa senised kõrghariduse- ja elukestva õppe programmid ning endise noorteprogrammi Euroopa Noored (Youth in Action).

Noortevaldkonnas toetab programm noorte pädevuste arendamist läbi mitteformaalse õppimise ja noorte aktiivse osaluse, noorsootöö kvaliteedi tõstmist ning noortevaldkonna poliitikate kujundamist. Erasmus+: Euroopa Noored programmist saavad toetust taotleda avalik-õiguslikud juriidilised isikud, riigiomandis või erakätes olevad ettevõtted, registeeritud organisatsioonid (MTÜ-d ja SA-d) ning mitteametlikud noortegrupid – peamine, et projekti fookuses oleks noorte mitteformaalne õppimine ja/või noorsootöö arendamine. Loe programmi noortevaldkonna tegevusvõimaluse kohta täpsemalt Euroopa Noored koduleheküljelt.

Et saada terviklikku ülevaadet kõikidest programmi võimalustest, külasta Eesti Erasmus+ kodulehte või loe täpsemalt Euroopa Komisjoni kodulehelt.

Erasmus+ pakub erinevaid enesetäiendusvõimalusi noortega töötavatele spetsialistidele:

  • Noorsootöötajate õpiränne

Noorsootöötajate õpiränne on üheks programmi Euroopa Noored kandvaks ja arendavaks jõuks, sest selle kaudu juhitakse noorsootöö kvaliteeti. See toimub peamiselt läbi rahvusvahelise kogemustevahetuse ning noorsootöötajate täiendkoolituse, aga ka rahvusvaheliste võrgustike ja partnerlussuhete arengu toetamise. Selle kaudu edendatakse väga erinevaid tegevusvorme – alates diskussioonidest Euroopa noorsoopoliitika päevakorralistel teemadel ja lõpetades konkreetsete projektide teostuseks vajalike partnerlussuhete arendamisega. Toetust on võimalik taotleda ainult rahvusvahelistele projektidele. Loe noorsootöötajate õpirände kohta pikemalt Euroopa Noored veebist.

  • Strateegiline koostöö

Strateegilised koostööprojektid on unikaalne võimalus arendada ja jagada uuenduslikke praktikaid ning suurendada noortevaldkonnas tehtava töö kvaliteeti. Koostööd võib teha nii noortevaldkonna siseselt kui ka valdkondadeüleselt. Strateegiline koostöö võimaldab saada kogemusi rahvusvahelises koostöös, suurendada oma võimekust ning luua kvaliteetseid uuenduslikke lahendusi. Strateegilise koostöö projektid võivad keskenduda ainult noortevaldkonna arengutele ja väljakutsetele, kuid samas võivad need valdkondadeüleste probleemide lahendamisel kaasata ka näiteks haridus- ja koolitusvaldkonda. Loe strateegilise koostöö kohta lähemalt Euroopa Noored koduleheküljelt.

  • EVT organisatsioonidele

Euroopa vabatahtlik teenistus pakub organisatsioonidele võimalust nii vabatahtlikke välisriikidesse saata kui neid vastu võtta. See on võimalus toetada noorte arengut ning tuua uuendusi ja värskust oma organisatsiooni. Loe Euroopa vabatahtliku teenistuse kohta lähemalt Euroopa Noored kodulehelt.

  • Väliskoolitustel osalemine

Erasmus+ programm pakub noorsootöötajatele mitmeid võimalusi enda erialaseks täiendamiseks ja Erasmus+ programmi alase pädevuse tõstmiseks väliskoolitustel osaledes. Koolituspakkumised leiad Euroopa Noored kodulehelt.

EU flag-Erasmus+_vect_POS

JAGA