Pikaajaline rahvusvaheline arenguprogramm LEVEL UP! Õppimise toetamine noorsootöös: sügavam mõistmine, kõrgem kvaliteet, rohkem tunnustamist.

SA Archimedes Noorteagentuur koostöös Läti büroo “Agency for International Programs for Youth”, SALTO Koolituse ja Koostöö ressursikeskuse  ja Euroopa Komisjoniga alustab 2015.a kevadel mitmekuuse tasuta eksperimentaalse arenguprogrammiga (esimene seminar 27.-30. mail Tartus), mille eesmärk on arendada noorsootöötajate pädevusi noorte õppimise ja õppimise analüüsimise juhendamisel kasutades Noortepassi lähenemist. Arenguprogramm “LEVEL UP! Õppimise toetamine noorsootöös” aitab paremini mõtestada eri arusaamu õppimisest ja selle potentsiaalist noorsootöö tegevustes. Programmiga soovitakse märgata ja väärtustada noorte õpikogemusi ning õppimise mitmekülgsust, et aidata noortel oma õpikogemusi avastada ja mõtestada. Laiemas perspektiivis soovime viia Noortepassi kui mitteformaalse õppimise tööriista väljapoole Erasmus+: Euroopa Noored programmi.

 

levelUp_8

Lahtise peaga noorsootöötaja või noortejuht, kes Sa töötad noortega vanuses 13-27!

Soovid arendada oma pädevusi noorte tunnustamisel ja nende õppimise toetamisel? Tahad aidata kaasa sellele, et teha noorsootöös õpitu nähtavaks?

Löö kaasa pikaajalises eksperimentaalses arenguprogrammis LEVEL UP! , mille eesmärk on arendada noorsootöötajate pädevusi noorte õppimise juhendamisel. Selleks kasutame Noortepassi lähenemist, mis aitab analüüsida, kirjeldada ja näidata noorsootöös õpitut nii osalejatele endile kui ka teistele inimestele.

Noortepass on alates 2007. aastast kasutuses Euroopa Liidu programmis Euroopa Noored ning nüüd ka uues Erasmus+ programmis. Pikemas perspektiivis soovime viia Noortepassi kui mitteformaalse õppimise tööriista väljapoole Erasmus+: Euroopa Noored programmi.


Programm kestab maist 2015 kuni märtsini 2016. Kokku koosneb see 12 koolituspäevast ja praktikast noortega. Praktika maht võib erineda. Prognoosime, et panustad arenguprogrammi kokku umbes 20 päeva. Programm, sh ööbimine ja toitlustus on osalejatele tasuta, sõidukulud on enda kanda. Grupis on kohti 20 inimesele.

NB: Noorteagentuur on valmis aitama Sul tööandjat veenda, et tasub tulla :), nii pole Sa “töölt ära” küsimisega üksi.

Kandideerimine kestab 3. maini.

Ühinedes meie  arenguprogrammiga, saad Sa pikaajalise toetuse: koolitused, mentorlus ja õlatunne Läti kolleegidelt, kes astuvad piiri taga sama teed.

Arenguprogrammi kava:

  1.  Stardime Tartus (27.-30. mail 2015): kokku tulevad noorsootöötajad Eestist ja Lätist. Töökeel on  inglise keel, vajadusel tõlgime.
  2.  Suvest sügiseni (juunis, septembris ja novembris) leiavad aset kolm kahepäevast ööbimisega koolitust Eestis (eesti keeles), kus plaanime ja harjutame õpitu rakendamist noorsootöös.
  3.  Paralleelselt või pärast koolitusi rakendad õpitut töös noortega.
  4.  Lisaks pakume mitmekülgset tuge mentorluse ja kovisiooni näol. Kuulame Sinu õpihuvi ja vajadust hoolega.
  5.  10.-11. märtsil 2016 toimub rahvusvaheline kokkuvõttev seminar. Mõistagi saad Sinagi Noortepassi tunnistuse!

Koolitusprogrammi ehitame üles selliselt, et see toetab Sind kui ennastjuhtivat õppijat – avastad ja arendad endas ja oma noortes seda tahku! Meil on palju interaktiivseid meetodeid ja tööriistakast, mida saad noortega kasutada. Ja nagu ikka katsetades võid leida huvitavaid allikaid ja kolleege, kellega võid veeta veel mõnegi tunni või päeva.

Kui need plaanid tunduvad põnevad ja realistlikud ja saad tegevustes kaasa teha, siis soe teretulemast!

Mille nimel töötame ja mida soovime saavutada laiemas plaanis?

Eestis on palju kutselisi ja vabatahtlikke noorsootöötajaid ning noortejuhte, kes näiteks huvikoolis või -ringis, noortekeskuses, -organisatsioonis, -malevas või -laagris on noorte arengule tugevaks toeks. Peame tähtsaks, et kõigil noortevaldkonna huvilistel on tõhus tugi õppeks mitteformaalses keskkonnas. Proovime läbi ja mõtestame eneserefleksiooni (=eneseanalüüs + otsus) meetodeid, mis on Noortepassi tööriistakastis. Nii jõuame ühiselt järeldusteni, kuidas Noortepassi kohaldada, et see võiks saada väärt töövahendiks Eesti noortevaldkonnas.

Mida see võiks tähendada Sinu vaatenurgast?

Mõtestame koos eri arusaamu õppimisest ja selle potentsiaalist noorsootöö tegevustes. Nuputame ja harjutame ühiselt, kuidas plaanida ja disainida õppimist noorsootöös, kuidas selle vilju nähtavaks teha, kuidas õpitut kirja panna ning väärtustada.

Uurime koos Sinuga Noortepassi rakendamise võimalusi ja väljakutseid. Et seegi saaks õnnestuda, ootame, et Sa rakendad meie programmi vältel vähemalt ühe (loodetavasti enama!) oma sihtrühma noorega Noorepassi metoodikat. Seeläbi toetame noorsootöö kvaliteeti Eestis ning panustame noortepoliitikasse. Õpime konstruktiivselt ka keerulistest kohtadest – vahel ei lähe kõik libedalt –  võtame üksteist tõsiselt ja pakume ka tõsist toetust. Eksperimendi käigus kogume infot, mida ka rahvusvahelisel areenil kajastada ja järeldusteks sõnastada saab.

 

 

Koolitajad: Uku Visnapuu ja Jana Kukk. Meil on kahe peale üle 25 aasta koolitaja-kogemust ja suur huvi mitteformaalse õppimise ja selle tunnustamise vastu.

Uku: olen olnud noortele ja noorsootöötajatele aastaid toeks koolitaja, mentori ja praktiliste käsiraamatute loojana. Näiteks toimetasin noorsootöö käigus õpitu tunnustamise käsiraamatu noorsootöötajatele: Stardiplats noortele: kuidas oma kogemused maksma panna? ja Enesehindamise käsiraamatu noorteühendustele (vabalt allalaetavad). Seegi kord võtan oma hooleks, et meil oleks üheskoos asjalik ja tore õppida, et oskaksime süvitsi minna ning et sellest sünniks kasu igapäevatöösse ja noortevaldkonna arengusse!

Jana: Minu jaoks on sõnad noorsootöö, õppimine ja analüüs alati olnud väga olulisel kohal. Kõik, mis on nende teemadega seotud, on minule meeletult põnev ja avastamist väärt. Noortepass on minu jaoks samuti väga eriline tööriist: alguses ei mõistnud ma seda ega võtnud omaks, kuid 7 aasta jooksul on sellest tasapisi saanud asendamatu tööriist koolituste, projektide ja ka oma isikliku arengu täiustamiseks. Level Up’i raames olen ma valmis jagama osalejatega nii oma innustust kui ka praktilisi näpunäiteid Noortepassi protsessi kohta.

JanaKukk

Uku rõdul mai07_0081_1_1a (1)

 

 

 

 

 

 

Projekti on kaasatud ka rahvusvahelised eksperdid: Rita Bergstein (SALTO Koolituse ja Koostöö ressursikeskus), kes tegeleb Noortepassi arendamisega Euroopa tasandil ja Paul Kloosterman, kes on üle-euroopaliselt tunnustatud koolitaja ja noortevaldkonna ekspert.

Arenguprogramm viiakse läbi Struktuurifondide perioodi 2014-2020 tegevuse „Noorsootöötajate koolituste arendamine“ tegevuskava raames.

Erasmus logod-300x37LV NA logoSalto Youthpass logo

JAGA