SA Archimedes Noorteagentuur (SANA) pakub erinevaid koolitusvõimalusi noortele ning noortevaldkonnas tegutsevatele spetsialistidele. Koolitustegevustega toetame Euroopa Noored: Erasmus+ projektide kirjutamist, elluviimist ja kvaliteeti ning samuti noorsootöö kvaliteeti laiemalt. Koolitused toimuvad nii Eestis kui välismaal  kohalike ja rahvusvaheliste tegevustena.

Suur osa SANA koolitustegevustest toimus perioodil 2008-2013 Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja Eesti vabariigi kaasrahastusel programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” raames eesmärgiga toetada noorsootöötajate professionaalset arengut ning noorsootöö kvaliteedi tõstmist. Uus ESF programm saab alguses 2015. aastal.

Samuti leiab suur hulk koolitustegevusi aset Erasmus+ Euroopa Noored Koolitus- ja Koostöökava (TCA) raames. Koolitustegevuste elluviimisel teeme koostööd erinevate riiklike Erasmus+: Euroopa Noored büroode ja/või SALTOdega.

2014. aastal käivitus ka projekt HUKK-AP, mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programmi „Riskilapsed- ja noored“ avatud taotlusvooru „Noorte – ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja –noori on paranenud“  vahenditest. Samuti käivitus 2014. aastal pilootprojekt “Hooliv klass”.

Hetkel aktiivsete koolituspakkumistega saad tutvuda mitteformaalne.ee koolituskalendris.

JAGA