Mis värk on?

Lisaja: Argo Bachfeldt

Kasutasin seda meetodit, et saada tagasisidet projekti kirjutamise eri etappide kohta. Iga etapi valmisolekut iseloomustasid noored ühe MSN is levinud smailiga. Smailid olid paberile prinditud ja neid sai sealt rebida vastavalt tundele, kui valmis projekt osalejate arvates on.

Kirjeldus:

Jagada kätte eelnevalt välja prinditud smailid lehel ja koolituse käigus on võimalik osalejatel oma tundeid väljendada vastavasisulise smaili väljarebimisega lehelt. Smaili võib kanda rinnas või kleepida näiteks oma toolile.

JAGA