Rahvusvaheline koolitus “Mobility Taster for Inclusion Organisations”

17. July 2019

Koolitus pakub osalejatele esimest rahvusvahelist projektikogemust, teadmisi programmide Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa Solidaarsuskorpus kohta ja kuhjaga inspiratsiooni rahvusvahelise koostöö alustamiseks.
Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolitus toimub 22.10.-26.10.2019 Läti pealinnas Riias.
Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Kandideerimine

– Kandideerima on oodatud noorsootöötajad, noortejuhid ja projektijuhid, kellel pole veel rahvusvahelise noorsootöö kogemust, kuid kes soovivad ellu viia rahvusvahelisi noorteprojekte programmi Erasmus+: Euroopa Noored või Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi raames. 

– Kandideerima ootame vähemalt 18-aastaseid huvilisi. 

– Eriti ootame kandideerima kõiki, kes töötavad erivajaduste või vähemate võimalustega noortega (palun lisa konkreetne kirjeldus sooviavaldusele).

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni 4 kohta.

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Kandideerimise tähtaeg on 1. september 2019.a.

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

SANA eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 30 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Eleny Aalde (eleny.aalde@archimedes.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).

JAGA