Taas avatud! Rahvusvaheline koolitus “Queer it up! – including Sexual Orientation and Gender Identity and Expression in Youth Work Practice.”

05. July 2019

Koolituse eesmärgiks on toetada nende noorsootöötajate pädevusi, kel pole varasemat töötamise kogemust LGBTQI+ (lesbide, geide, biseksuaalsete, transsooliste, queer, intersooliste jt) noortega ega soo- ja seksuaalvähemuste kogukonnaga. Koolitusel vaadeldakse seksuaalset identiteeti ja soolist väljendust/identiteeti seostatuna noorsootöö praktikaga, et võidelda eelarvamuslike ja diskrimineerivate hoiakute vastu.

Koolituse eesmärgiks on muuhulgas:

– osalejate pädevuste toetamine lõimimaks noorsootöö praktikasse jaatavat hoiakut seksuaalsesse sättumusse ning soolisesse identiteeti ja väljendusse;

– uurida üheskoos erisusi ja väljakutseid, mida arvestada LGBTQI+ noortega töötamisel haridusvallas ja üleeuroopalistes tegevustes;

– vaadelda raskusi, mida LGBTQI+ noored kogevad ning seda kuidas praktikud saavad juhtida positiivseid muutusi ja arengut.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolitus toimub 23.-28.09.2019 Hispaanias.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Kandideerimine

Koolitusele oodatakse osalema noorsootöötajaid, kes on huvitatud ligipääsetava ja kaasava noorsootöö edendamisest. Oodatud on osalejad, kel ei ole varasemat töökogemust LGBTQI+ või mitteheteronormatiivse ja mittebinaarse seksuaalse või soolise identiteediga noortega.

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni 2 kohta.

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta leiate SALTO kodulehelt.

Kandideerimise uus tähtaeg on 23.august 2019

Kandideerimiseks saatke kiri eleny.aalde@archimedes.ee

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

SANA eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Eleny Aalde (eleny.aalde@archimedes.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

JAGA