“Noorsootöö Sprint: rahvusvaheliselt saarel”

06. June 2019

Noorsootöö Sprint

3 kohtumist saarel: 10. – 11. september + 8. oktoober + 5. november 2019

Selleks, et koosloomes luua tegutsemismudel, kuidas Saaremaa vallas rahvusvahelise noorsootöö võimalusi jätkusuutlikult rakendada.

Meid huvitab, milliseid võimalusi võiks meie piirkonna noortele luua, milliste lähenemistega katsetada ja milliseid piirkonna võimalusi veelgi enam siinse elu mitmekesistamiseks kasutada.

Sest me usume, et rahvusvaheliste võimaluste teadlikum kasutamine loob võimaluse selleks, et:

  • noorel on rohkem/mitmekesisemaid valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks;
  • noori jõustav ja maailma avav rahvusvaheline noorsootöö võiks olla põnev osa noorsootöötajate tegutsemispraktikast.

See on interaktiivne koosõppimise programm, kus oluline on tegutsemine grupis ja grupina. Õppeprotsessi ülesehitamisel toetutakse disainmõtlemise tööriistadele (nt kasutaja intervjueerimine, inspiratsioonirännak) ja põhimõtetele (nt ole uudishimulik, tee julgelt koostööd, julge katsetada). Kohtumiste vahepeal on võimalus kokkuleppel grupiga viia ellu erinevaid uurimistegevusi ja koguda ideid lahenduste loomiseks kogukonnast.

Lähenemine

Esimene kohtumine, 10.-11. september – INSPIRATSIOONI ETAPP

Programmi käivitamine ja eesmärgistamine.

Rahvusvaheliselt: miks täna ja just Saaremaa vallas?

Rahvusvahelise noorsootöö võimalused: kogemused, näited, lähenemised.

Kogemuslugudest õppimine: mida täna Saaremaa vallas juba tehakse ja mida on sellest õppida?

Meie väljakutse ja takistused: kuidas võiks noori jõustav ja maailma avav rahvusvaheline noorsootöö olla osa noorsootöötajate tegutsemispraktikast Saaremaa vallas?

Edasiste uurimistegevuste kavandamine.

PÕNEVATE JA INSPIREERIVATE UURIMISTEGEVUSTE ELLUVIIMINE

Teine kohtumine, 8. oktoober – ARENDAMISE ETAPP

Uurimistegevuste analüüs: mida me saime teada? Milliseid lahendusi leidsime?

Mudeli koosloome: ideekorje ja lahenduse visandamine (nt võimalikud projektid), tagasiside grupis ja külalistelt.

Ettevalmistus ideekavandi tagasisidestamiseks kogukonnas.

TAGASISIDE KOGUMINE KOGUKONNAS

Kolmas kohtumine, 5. november  – ELLUVIIMISE ETAPP

Õppimine tagasisidest ja integreerimine mudelisse.

Isikliku tegutsemispraktika sõnastamine.

Ühise projektiraamatu viimistlemine*.

Kokkuvõte programmist. Tähistamine.

* Programmi tulemina valmib kirjalik veebipõhine projektiraamat, mis kirjeldab rahvusvaheliste võimalust rakendamise võimalusi nii noorsootöötaja tasandil, kui ka vallas laiemalt.

* Ja loomulikult reaalsed projektid tegutsemiseks!

Programmis osalemise järgselt saab iga osaleja tõendi, kui on võtnud osa minimaalselt kolmest kohtumisest ja koostanud lühikese “peatüki” koosloomes valminud projektiraamatusse.

Kui tekkis uudishimu, siis asu aga registreerima järgmise vormi abil hiljemalt 25. augustiks

Tule avatud meelega ja siira uudishimuga!

JAGA