MIHUS otsib PEATOIMETAJAT!

24. January 2019

SA Archimedese noorteagentuur otsib noortevaldkonna ajakirjale MIHUS tegusat PEATOIMETAJAT

MIHUS on SA Archimedes Noorteagentuuri poolt välja antav Eesti noorsootöö ajakiri, mis on ilmunud nii trükise kui e-ajakirjana alates 2009. aastast ning toob noorsootöötajate ja teiste noortega töötavate inimesteni teadmisi uutest ja olulistest teemadest nii Eestis kui laiemas maailmas.

MIHUS ilmub kolm korda aastas: mais, septembris ja detsembris. Alates 2019. aastast ilmub ajakiri veebiajakirjana aadressil http://mihus.mitteformaalne.ee/ ja aasta lõpus antakse trükisena välja üks koondnumber.

Ajakirja väljaandmisega soovib noorteagentuur panustada noorsootööd puudutava teooria, praktika ja uuringute käsitlusse ja selle arengusse ning osaleda seeläbi kaasaegse noorsootöö ja noortepoliitika kujundamises Eestis. Ajakirja eesmärk on tuua ka noortevaldkonna sidusvaldkondade teemasid ja inimesi noorsootöötajatele lähemale ning samas pakkuda noortega seotud põnevat lugemist ka neile, kes noortevaldkonnas ei tööta, kuid puutuvad noortega kokku enda tööde ja tegemiste kaudu.

Peatoimetaja tööks on ajakirja sisuline ja toimetuse töö korralduslik juhtimine.

Kui sulle läheb Eesti noorsootöö areng korda ja soovid eelpool kirjeldatud eesmärkidesse panustada ning sul on selleks ka väga head eeldused, kandideeri peatoimetajaks.

Edukas kandidaat:
 on kõrgharidusega;
 omab tekstidega töötamise kogemust;
 omab kogemust või valmisolekut end kurssi viia veebiajakirjaga töötamises (WordPress tarkvara);
 on loov koostama ajakirja ja veebi sisu ning pädev toimetama valminud tekste;
 tunneb hästi noortevaldkonda ning soovib oma teadmisi pidevalt täiendada;
 tunneb huvi ja täiendab end noortevaldkonnaga seotud valdkondades ja noortega seotud ajakohastes teemades;
 oskab eesti ja inglise keelt nii kõnes kui kirjas kõrgtasemel;
 oskab edukalt luua kontakte ning loodud suhteid hoida ja arendada;
 on hea organisaator, kes suudab tagada kvaliteedi.

Kandideerimiseks palume saata oma elulookirjeldus, motivatsioonikiri koos palgasooviga ning oma vaade ajakirja MIHUS ühe väljaande kontseptsioonile teemal, mis on 2019. aastal prioriteetne teema noortevaldkonnas (kuni 2 lk) hiljemalt 6.veebruariks aadressile marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee

Töö on osakoormusega ning paindliku iseloomuga. Valituks osutunud isikutega sõlmitakse pikendamise võimalusega tähtajaline võlaõiguslik töövõtuleping.

Lisainfo: Marit Kannelmäe-Geerts marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee

Olete oodatud kandideerima!

Veebi arendamisega ja ajakirja väljaandmisega toetatakse “Noortevaldkonna arengukava 2015-2020” eesmärkide elluviimist ning seda toetatakse ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna 1 tegevusest “Noorsootöötajate koolituse arendamine” vahenditest.

JAGA