MITTEFORMAALNE.EE uus veeb

02. August 2014

Mitteformaalne.ee on mais-juulis 2014 läbinud värskenduskuuri, et olla noortevaldkonnale omaselt dünaamiline, ajaga kaasas käiv ning mitteformaalset õppimist toetav. Veeb täieneb lähemate päevade-nädalate jooksul veelgi ning igasugune tagasiside veebi funktsionaalsuse kohta on oodatud! Kirjuta oma tähelepanekutest uue veebi osas – noored@noored.ee.

Mitteformaalne.ee veeb avati märtsis 2007 eesmärgiga pakkuda asjakohast infot mitteformaalsest õppimisest ning toetada õppimist noortevaldkonnas. Vahemikus 2008-2013 rahastati veebi programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ vahenditest. Oma koha on veebilehel leidnud noortevaldkonna koolitusinfo, õpimaterjalid, õppemeetodite andmebaas, koolitajate andmebaas ning muu päevakajaline info noortevaldkonnas toimuva kohta, mis on alles jäänud ka veebi uuenedes.

JAGA